TINGIMUSED. Privaatsuspoliitika 


Veebipoe karlovakohv.voog.com/pood (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ

Karlova Kohv (registrikood 12904095), asukohaga Tähe 63, Tartu.

1. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo
1.1. Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
1.2 . Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.
Veebipoes märgitud hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu
20%.
1.3 . Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse
maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist).
1.4 . Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist,
kohaldatakse Tarbija ja Karlova Kohvi vahel tekkinud õigussuhetele
tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
1.5 . Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.
1.6 . Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning
kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse
vormistamisel.
1.7 OÜ Karlova Kohv röstib kohvi esmaspäeviti. Nädala sees tehtud
tellimused täidetakse koheselt juhul, kui laos on tellitud röstitud kohvi
piisavas koguses olemas, vastasel korral röstitakse kohv telliimusele
järgneval esmaspäeval ja saadetakse välja peale röstimist.
1.8 . Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes kauba juures lingina.
1.9 . Veebipood karlovakohv.voog.com/pood jätab endale õiguse teha
müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse
veebilehel karlovakohv.voog.com
1.10 . Tootepildid kauba juures on illustratiivse tähendusega. Tootefotod on
tehtud 250 g pakenditest, 500 g ja 1000 g puhul ostes kartongpakendit ei
ole.
1.11 Veebipood Karlova Kohv jätab endale õiguse teha müügihindades
muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel
karlovakohv.voog.com

2. Tellimuse vormistamine
2.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.

2.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida
sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu
suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

2.3. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe
arvelduskontole.
2.4. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või
muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning
tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid
mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
2.5. Makseid vahendab Maksekeskus AS.
2.6. Karlova Kohv OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Karlova Kohv OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


3. Kohaletoimetamine

3.1. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti.
3.2. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud
saatmisviisi juures.
3.3. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7
tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.
3.4. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse
vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele
vastavad ning kehtivad andmed.
3.5. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse
summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3.6. Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui
kaup on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise
viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette
näha.

4. Taganemisõigus
4.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust
taganeda 14 päeva jooksul
4.2. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks peavad tagastatavate
toodete olema terve ja kahjustamata.

4.3. Kui kaubal on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus
keelduda kauba tagasivõtmisest.
4.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise
lihtkirjalik avaldus ning saata see e-posti aadressile info@karlovakohv.ee
hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
4.5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui
tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta
tellitule (nt vale või defektiga kaup).
4.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva
jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle
andnud kauba vedajale.
4.7. Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata,
kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse
saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
4.8. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu
esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on
asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

5. Pretensiooni esitamise õigus

5.1. Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele
mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise.
Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
5.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul
veebipoe poole, saates e-kirja aadressile karlovakohv@karlovakohv.ee.
5.3. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood
Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood.
5.4. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
5.5. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba
üleandmist ostjale.
5.6. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood
vastutab, asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik
parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga
kaasnenud tasud.

5.7. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.6. Vastutus

6.1. Veebipood ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste
rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides
sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7. Vääramatu jõud

7.1. Veebipood ei vastuta tekitatud kahju või kauba kohaletoimetamise
viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on
tingitud asjaoludest, mida OÜ Karlova Kohv ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

8.1. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi,
telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse
töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
8.2. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele
selleks, et kohale toimetada kaupa.
8.3. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili
aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades
veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse
teadete saamiseks.
8.4. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest
ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi
sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
8.5. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning
kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude
sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.6. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija
personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel
ligipääs.

9. Vaidluste lahendamine

9.1. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja
aadressile karlovakohv@karlovakohv.ee.
9.2. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on
ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste
komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust
tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
9.3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi
poole.

10. Privaatsuspoliitika

10.1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja OÜ Karlova Kohv (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;


3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele


3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil tellimused@karlovakohv.ee.4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.karlovakohv.ee/pood kaudu.